top of page

Leikki- ja liikuntapaikkojen turvallistarkastukset

KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAISET TURVATARKASTUKSET

Liikunta- ja leikkipaikkojen turvatarkastukset ovat alueen omistajan omavalvontaa. Alueiden omistajan on ylläpidettävä turvallisuusasiakirjoja, kuten käyttöönottotarkastus-  ja vuositarkastuspöytäkirjat. Sertifioitu tarkastaja on ulkopuolinen asiantuntija, jonka tekemän vuositarkastuksen avulla alueen omistaja täyttää huolellisuusvelvoitteensa varmistaen, että turvallisuusasiat huomioidaan sopivalla tavalla. Standardi EN 1176-7 esittää leikkikentille ja liikuntapaikoille kolmen tason tarkastuksia: vuositarkastus, toiminnallinen tarkastus ja rutiininomainen tarkastus. Vuositarkastusraporttiin kirjattujen puutteiden ja riskien avulla hallinnoija huolehtii alueen korjaustoimenpiteistä ja huollosta.

KÄYTTÖÖNOTTO- JA VUOSITARKASTUS

Käyttöönottotarkastuksessa tarkastaja vastaa siitä, että tuotteet on asennettu soveltuvien turvallisuusvaatimusten ja välinevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vuositarkastusraportti sisältää alueen yleiskuvan, laiterekisterin, havainnot rakenteellisesta kestävyydestä, kulumiset ja puutteet. Tarkastaja antaa riskianalyysin, alueen omistaja voi päättää korjataanko puute vai ei. Olipa alue uusi tai vanha, on sen täytettävä kriittiset turvallisuusvaatimukset.

 

Alueen ja laitteiden turvallisuutta tarkastellaan niihin sovellettujen standardien mukaan:

 • EN 1176:2008 leikkivälineet

 • EN 15312:2007 pallopeliareenat

 • EN 12572:2008 kiipeilyseinät

 • EN 14974:2010 rullalautailualueet

 • EN 16630:2015 ulkokuntoiluvälineet

 • EN 16899:2015 parkour

 • EN 16579:2013 jalkapallomaalit

 

LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ALUESUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Usein lähiliikuntapaikalle suunnitellaan monipuolisesti erilaisia liikunta- ja leikkitoimintoja. Monipuolisesti suunniteltu alue on lasten ja nuorison suosittu kokoontumispaikka, jossa voidaan turvallisesti harrrastaa ja viihtyä aktiivisesssa ympäristössä. Pallopeliareenat ja –kentät, parkour, rullalautailu, kiipeily, fitness ja senioreiden kuntolaitteet ovat esimerkkejä erityyppisistä liikuntapisteistä lasten leikkipaikan ohella. Hyvin suunnitellulla alueella toimintapisteet tarjoavat haasteita sopivasti, liikuntavälineet ovat lapsiystävällisiä eivätkä liikuntatoiminteet aiheuta leikkiville lapsille vaaraa.

 

Palveluitamme

 • Vuositarkastukset ja käyttöönottotarkastukset

 • Liikunta- ja leikkipaikkojen rakentaminen

 • Leikkipaikkojen turva-alueet, turva-alustat

 • Pelikenttien remontointi

 • Alueiden aitaus

Aluesuunnittelu, leikkipaikkojen välineiden hankinnan kilpailuttaminen, hankinta ja asennus

bottom of page